ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตลาดไทยพิทักษ์ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยช่วยกันของ องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ร่วมกับผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าตลอดจนประชาชนที่ตลาดไทยพิทักษ์ กำจัดคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียก เพื่อนำขยะเปียกมาใช้ประโยชน์
โดย นายพรเทพ พุ่มพวง นายองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร พร้อมด้วย นายสิริมนต์ พึ่งเจียม ผู้ประการการตลาดไทยพิทักษ์
ในงานนี้ท่านนายก พรเทพ พุ่มพวง ได้เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เรื่องการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าในตลาดหลังจากที่มีการปิดการขายสินค้าแล้วยังมีเศษขยะที่เหลือไว้มากมาย ส่วนมากเป็นเศษ ผักเศษอาหาร เศษผลไม้ ซึ่งถ้าได้รับการขนย้ายไม่ทันเวลา ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่าและมีแมลงวันตอม ทำให้เกิดปัญหาในส่วนของขยะตกค้าง ถึงแม้จะมีการจัดการขยะอยู่แล้ว แต่เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้น จึงเกิดปัญหาขยะที่หลงเหลืออยู่ในบางส่วน
นายพรเทพ พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร ได้กล่าวถึงประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพและได้ลงมือทำคัดขยะเปียกไปพร้อมกับมอบน้ำหมักให้กับพ่อค้าประชาชนที่มาร่วมรับฟังนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆโดยที่ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อแนะนำผู้อื่นต่อไปในการกำจัดขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

วิโรจน์ สนพ.ประชาไท รายงาน
Cr: อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959