ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
แถลงข่าว วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8
 
เมื่อเวลา 17.00น.นาย เรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางเป็นประธานแถลงข่าววันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นาย ศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านตำบล สามเรือน เข้าร่วมในการแถลงข่าวในการจัดงานนี้
การจัดงานในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่ารายได้แก่ ชุมชน เพิ่มรายได้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพและรายได้ประชาสัมพันธ์เศรฐกิจ ชุมชนให้เป็นที่รู้จักและเป็นแนวทางสร้างอาชีพให้กับชุมชนและเพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของ ตำบล สามเรือน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959