ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ตักบาตรข้าวเม่าชาวรามัญ วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

ตักบาตรข้าวเม่า ชาวรามัญ วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี

เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2565 วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ชาวเกาะเกร็ดได้ร่วมกันตักบาตรข้าวเม่าในวันแรม 3 ค่ำเดือน 11 ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ถึงแม้ว่าขณะนี้น้ำจะท่วมสูงเกือบถึงเอว ชาวบ้านบางท่านก็เดินทางโดยเรือเพื่อมาทำบุญโดยมีชาวบ้านที่มีความสามารถในการทำข้าวเม่าทอดได้มาทอดข้าวเม่าขายเพื่อให้ผู้ใจบุญนำไปถวายแด่พระสงฆ์ในเทศกาลวันเพ็งหรือวันเพ็ญซึ่งเป็นเทศกาลนี้เริ่มตั้งแต่แรม 3 ค่ำเดือน 11เป็นการเริ่มงานปิดทองพระของวัดปรมัยยิกาวาสและจะหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆของเกาะเกร็ดในเดือนนี้

เบนซิน ประชาไทยนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959