ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้(๑๑ส.ค.๒๕๖๐ )เวลา๐๙.๐๐น. ณ พื้นที่บ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ ถนนดำรง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”Big cleaning Day”โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเเละใจของเรา “keep phuket by our hands and heart”ภายใต้โครงการการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งเเวดล้อม

ทางด้าน นางสาวสมใจ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวนำในพิธีเปิดงานว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดขยะมูลฝอยที่กำลังเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของจัดการบ้านเมืองให้มีความสะอาดและสวยงาม

โดยโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือเเละใจของเรา เป็นอีกโครงการหนึ่งโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความสะอาด น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน การจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมที่เเสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเเละภาคประชาชน พร้อมสอดรับตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเเก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแผนปฎิบัติการ”ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง”ประชารัฐ”

กิจกรรมประกอบด้วย การกวาด การเก็บขยะมูลฝอย การล้างถนน และปลูกต้นโกศลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตจำนวนกว่า๖๐๐คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บรรยากาศกิจกรรมในช่วงเช้าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยบริการน้ำอาหารว่างก่อนถึงเวลาร่วมกิจกรรม และพิธีกล่าวรายงานโดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมา ทำพิธีเปิดในเวลาต่อมา จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มมวลชน ภาคเอกชน ร่วมดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด พื้นที่บ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ ถนนดำรง ถนนปะเหลียน ถนนสารวัตรกำนัน

ชัยมงคล สุวรรณวงค์/ จ.ภูเก็ต

 

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959