ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารเสริมและสถานที่ขายเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ มอบให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองไผ่ร่วมกับ ร้อย.รส.ที่ 2 (ม.3 พัน.13)อ.หนองไผ่ฯ และ นางสาว น้ำทิพย์ มุมมาลา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารเสริมและสถานที่ขายเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจำนวน 3 ร้าน
1.ร้าน บูมบูม เลขที่ 909/26 ม.11 บ.ไผ่แก้ว ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ฯ ผู้ประกอบการ นาย สรวิษ รัศมีแจ่มใส
2.ร้าน พีช2 เลขที่ 909/20 ม.11 บ.ไผ่แก้ว ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ฯผู้ประกอบการ นางสาว ธาวินี พรมบุญ
3.ร้าน กาญจนาวรรณ เลขที่ 919 ม.11 บ.ไผ่แก้ว ม.11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ฯ ผู้ประกอบการ นาง กาญจนา วรกาน
ผลการปฎิบัติไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฏหมาย (อาหารเครื่องสำอาง) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงให้คำแนะนำพร้อมให้เอกสารในการเลือกซื้อเครื่องสำอางและอาหารแนะนำการจัดเก็บแยกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959