ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

อุบลราชธานี…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ…เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านมายังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบสิ่งของพระราชทานแก่นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอวารินชำราบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วย พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมย์, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22, นาวาอากาศเอกวงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร เสนาธิการกองบิน 21, นายสิทธิพล เสงี่ยม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และนายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมกันนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 และ, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11 ยังได้นำน้ำดื่มมามอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วย
นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และหน่วยมิตรประชากองบิน 21 ยังได้จัดหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน และยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดรถผลิตน้ำดื่ม รถครัวสนาม และรถสุขาเคลื่อนที่ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ทั้งนี้พื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วทั้งสิ้น 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเกตุแก้ว, ท่าบ้งมั่ง, ดีงาม, ท่ากอไผ่, หาดสวนสุข, หาดสวนสุข 1, ลับแล, ดอนงิ้ว, หาดสวนยา และคูยาง มีประชาชนที่ได้อพยพมายังจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว 623 คน จำนวน 152 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2560 )

ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959