ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายศทัต หทัยวรรธน์  นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารีขาณุวรลักษบุรี ภาค 3360 กิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี ให้การต้อนรับ

ในการนี้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการในจังหวัดกำแพงเพชร มูลค่าอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน จำนวน 4,048,890 บาท ณ ศาลาประชาคมจอมทอง ตำบลสลกบาตร – กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ.สุเมธ บัวสำลี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959