ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายกถาวร เหมือนศรี

นายกถาวร เหมือนศรี วิทยากรจากพัฒนากรอำเภอ ผู้บริการ อบต.วังบัว และคณะกรรมการสตรีตำบลวังบัว ขับเคลื่อนศักยภาพคณะกรรมการสตรี ตำบลวังบัว

ที่พักที่ดี ราคาไม่แพง ที่ รุ่งอรุณ รีสอร์ท ติดต่อจองที่พักได้ที่. 089-844-1289 : 055-020-265

“พลังสตรี”
กลุ่มผู้นำสตรี ตำบลวังบัว ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน ของตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.ได้มีบรรดาสมาชิกกลุ่มองค์กรพัฒนาสตรีตำบลวังบัวได้เดินทางมาลงทะเบียน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เพื่อร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้านในวันนี้โดยพร้อมเพียง
เวลา .09.00 น.นายถาวร เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน โดย นางจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลวังบัวได้กล่าวต้อนรับท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และได้กล่าวรายงานการจัดอบรมโครงการฯเพื่อเพิ่มศักยภาพสตรี สร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะของสมาชิกสตรีตำบลวังบัว ให้สามารถเข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร พัฒนาบุคลิกภาพ และแนวทางการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ได้มากขึ้นรวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ โดยในครั้งนี้มีการเข้าร่วมของกลุ่มสตรีในตำบลรวม 150 คน
ในการดำเนินโครงการอบรมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา สตรีระดับหมู่บ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสตรีตำบลหนองบัว และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัวและผู้นำชุมชนทุกท่านที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ในการได้รับเกียรติจากคณะพัฒนากรอำเภอคลองขลุง นำโดย นางภัทชญา ศรีปาน พัฒนากรอำเภอ นางพิมลณีฏฐ์ เพ็งสาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ของโครงการนี้ตลอดเสร็จโครงการ
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959