นโยบายการทำงานของ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนนทบุรี

0
1596
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ ผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม 3 สมัย จังหวัดนนทบุรี

เร่งศึกษา พัฒนาศักยภาพคน ร่วมสร้างเมืองนนให้น่าอยู่   การศึกษาต้องให้ทันสื่อดิจิตอล ต้องมีศูนย์ในการบริหารสื่อดิจิตอลโดยทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

พัฒนาศักยภาพคน ต้องให้คนรู้จักระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ

ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ใช้สื่อดิจิตอลในการผลิตสินค้า การค้าขายสินค้าของดีเมืองนน โดยจัดอบรมให้ผู้ค้าขาย ผู้ประกอบการให้ใช้สื่อโซเชี่ยลให้เป็น ได้แก่ทุเรียน กระท้อน มะม่วงยายกล่ำ มังคุด ฯลฯ สินค้าโอทอป ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนได้ผลผลิต และวิธีการบรรจุหีบห่อ ทำอย่างไรให้สินค้ามีความใหม่สดอยู่ตลอดเวลา

ปรับเปลี่ยนบ่อขยะให้เป็นสวนสาธารณะ สร้างสนามกีฬา สร้างโรงยิม ให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการออกกำลังกาย

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959