ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ในหลวง รัชกาลที่ 10 พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

 

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย 

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน

ปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 400 ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเยี่ยมประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยัง หอประชุมโรงเรียนชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 600 ชุด
วันนี้ ( 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) เวลา 10.00 ที่วัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 400 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน โดยองคมนตรี และตัวหน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมกันนี้
หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยัง หอประชุมโรงเรียนชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 600 ชุด โดยพลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยราษฎรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงให้กำลังใจราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน สร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง หลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่นอกคันกันน้ำ เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และมีน้ำท่วมขังบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง สร้างขวัญกำลังใจและปลาบปลื้มในน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรซึ่งกำลังประสบทุกข์ภัยในขณะนี้เป็นล้นพ้น

โจโจ้ นสพ.ประชาไท ภาพ / ข่าว

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959