ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยราชการรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและได้จัดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น บัตรนี้การตัดสินการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยดังนั้น  จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศผลการประกวดต้นเทียนพรรษาดังนี้1.ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่วัดทุ่งศรีเมือง                          รางวัลที่ 2 ได้แก่วัดเมืองเดช

รางวัลที่ 3 ได้แก่วัดผาสุกการาม                        รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดเลียบร่วมกับอำเภอนาจะหลวย

รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอบุณฑริก                    รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดไชยมงคล

2.ประเภทแกะสลักขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ได้แก่วัดพระธาตุหนองบัว                 รางวัลที่ 2 ได้แก่วัดกลาง

รางวัลที่ 3 ได้แก่วัดสีแสงทอง                          รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอนาเยีย

รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขมราฐ                 

3.ประเภทแกะสลักขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 ได้แก่อำเภอน้ำขุ่น                           รางวัลที่ 2 ได้แก่อำเภอกันธารารมณ์

รางวัลที่ 3 ได้แก่อำเภอน้ำยืน                            รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเขื่อนใน

รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

4.ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่วัดศรีประดู่                              รางวัลที่ 2 ได้แก่วัดแจ้ง

รางวัลที่ 3 ได้แก่วัดพลแพน                              รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดบูรพาราม

5.ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดมหาวันนาราม                      รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล

รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ             รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสุทัศนาราม

รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ธรรมพรรษาศรีประดู่

6.ประเภทสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1ได้แก่ วัดหายโศก                              รางวัลที่ 2 ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร

รางวัลที่ 3 ได้แก่อำเภอทุ่งศรีอุดม                        รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอดอนมดแดง

รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดป่าแสนอุดม   

7.ประเภทเทียนโบราณดั้งเดิม

รางวัลที่ 1 ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์                 รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดหลวง

รางวัลที่ 3 ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองเดช             รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสิรินธร

รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ขอบพระคุณ วีดีโอ จาก CTV Thailand 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959