ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาวิชาการ “บทบาทสื่อมวลชนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยภายใต้กติกาใหม่”

สถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2 (วปส. 2) จัดสัมมนาวิชาการ
“บทบาทสื่อมวลชนไทยในยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยภายใต้กติกาใหม่” โดย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยให้กับสื่อมวลชน ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้หลักในการทำงานของสื่อมวลชนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และยังเป็นการสะท้อนมุมมองขององคาพยพในส่วนต่างๆของสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการสื่อและพัฒนาประเทศในอนาคต

ซึ่งงานสัมนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี,นายพิภพ พานิชภักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน,นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ดำเนินรายการโดย นางสาวผกามาศ สหดิฎฐกุล บรรณาธิการข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ พร้อมถ่ายทอดสดทาง Facebook สถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อีกทั้ง รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการหลักสูตรฯ ให้เกียรติร่วมรับฟังการสัมมนาในประเด็นดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5 อาคารจอดรถ (ฝั่งห้องเรียน) สถาบันพระปกเกล้า

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959