ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อเวลา 18.00น.นาย ชัยวัฒน์ แสงศรีพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายตลาดถนนคนเดินตลาดกรุงศรีสานหัวใจตลาดประชารัฐ ที่ ตลาดกรุงศรีโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำไปสู่การก่อให้เกิดประโยชน์สร้างมูลราคาเพิ่มของสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความเข้มแข็งทางการตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการสร้างวัดนวัตกรรมผสมผสานการพัฒนารูปแบบสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเชิงสร้างสรรค์ผู้ผลิตผู้ประกอบการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณการบริโภคเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพรักในสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึง 2 กันยายน 2561 รวมสามวันและบริเวณตลาดกรุงศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น.

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959