ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“117 ปี กรมที่ดิน” สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง เดินหน้าขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามภารกิจหน้าที่ของกรมที่ดิน ที่จะครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

นายสมเกียรติ สุขพรสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินฯ โดยจัดออกหน่วย “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายฯฝ่ายรังวัด ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายอำนวยการ จัดกิจกรรมพบประชาชน

จัดให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับประชาชนในการมาใช้บริการของสำนักงานที่ดินฯให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายและสะดวกในการจัดเอกสารและความพร้อมของประชาชนที่จะมาใช้บริการในสำนักงานที่ดินฯพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการดำเนินงานและขั้นตอนของสำนักงานที่ดินฯ

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ขับรถเหนื่อยนัก ก็พักสักหน่อย นอนที่ รุ่งอรุณ รีสอร์ท หลับสบาย แอร์เย็น น้ำอุ่น บรรยากาศ ร่มรื่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959