ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

“117 ปี กรมที่ดิน” สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง เดินหน้าขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามภารกิจหน้าที่ของกรมที่ดิน ที่จะครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

นายสมเกียรติ สุขพรสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินฯ โดยจัดออกหน่วย “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายฯฝ่ายรังวัด ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายอำนวยการ จัดกิจกรรมพบประชาชน

จัดให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับประชาชนในการมาใช้บริการของสำนักงานที่ดินฯให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายและสะดวกในการจัดเอกสารและความพร้อมของประชาชนที่จะมาใช้บริการในสำนักงานที่ดินฯพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงการดำเนินงานและขั้นตอนของสำนักงานที่ดินฯ

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ขับรถเหนื่อยนัก ก็พักสักหน่อย นอนที่ รุ่งอรุณ รีสอร์ท หลับสบาย แอร์เย็น น้ำอุ่น บรรยากาศ ร่มรื่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959