ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สส.สุพรรณบุรี เขต4 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดของ กศน. ทั้ง10 อำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จัดขึ้นในพื้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 ใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โดยได้รับการต้อนรับจาก พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง
นายชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา พัฒนาการอำเภอด่านช้าง
นายเฉลย โพธิ์เผื่อนน้อย ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง
นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ
นายกฤษณะ อนุสนธิ์ ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช
นางเจียรนัย มะลาดวง ผอ.กศน.อำเภอสามชุก


นางอัชญา แจ่มถาวร ผอ.กศน.อำเภอศรีประจันต์
นางชิดชนก หนูทอง ผอ.กศน.อำเภออู่ทอง
นางสมควร วงษ์แก้ว ผอ.กศน.อำเภอดอนเจดีย์่
นายณรงค์ ศรีคำไทย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสองพี่น้อง
นายปรีชา พิทักษ์วงศ์ กษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอบางปลาม้า
นางสุรีย์ ยกกระบัตร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี


และนักศึกษาจากและนักกีฬาจากทั้ง10 อ.  โดยนายเสมอกัน   เที่ยงธรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เพื่อ เป็นการสานสัมพันธ์ของนักศึกษา ให้รู้จักความรักความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬา และเน้นให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา เพื่อห่างใกลจากยาเสพติด โดยในการแข่งขันจะมีก็ฬาหลากหลายประเภท เช่น กรีฑา ฟุตบอล และก็ฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

ภาพ/ มัสลิน ปราชญ์วิชา

ข่าว/ ศักดิ์ดา จุ้ยเจริญ/
เฉลิมพล เวชอาภรณ์  นสพ.ประชาไท สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959