ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการฯ เป็นประธานกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คณะผู้ช่วยกรรมการฯ,คณะเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง,นายอำเภอบ้านแพ้ว นายกเทศมนตรีหลักห้า และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ร่วมในพิธีแจกจ่ายข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 5,000 ชุด โดยใน 1 ชุด จะประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำพริก และน้ำผลไม้ โดยมี คุณเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, อุบัติภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เก็บศพ ฝัง และฌาปนกิจมีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว, ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพป่อเต็กตึ๊ง, คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดงานทิ้งกระจาดนี้ มูลนิธิฯได้จัดงาน 2 แห่ง คือ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 และ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ที่แห่งนี้ รวมคิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,500,000.-บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959