ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โครงการทำดีเพื่อพ่อ แอร์โร่คลาส อีพีจี รักษ์ดิน รักษ์น้ำและมอบเรือไฟเบอร์ แอโรคลาส จำนวน 50ลำพร้อมถุงยังชีพ
เมื่อเวลา 14.00น.พลโท ชนาธิป บุญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เดินทางเป็นประธาน โครงการทำดีเพื่อพ่อ แอร์โร่คลาส อีพีจี รักษ์ดิน รักษ์น้ำและมอบเรือไฟเบอร์ แอโรคลาส จำนวน 50ลำพร้อมถุงยังชีพให้กับ ชุมชนลำคลองโพธิ์ อบต ตลิ่งชัน อบต สามเรือนและ อบต บ้านกรด มอบให้ที่ ท่าน้ำบ้านสามง่าม หมู่ 1ตำบล คุ้งลาน อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือเป็นกำลังใจกับชุมชนคลองโพธิ์ ได้ตระหนักดีว่า ลำคลองเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีคุณค่ายิ่ง มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนสองฝั่งริมน้ำคลองโพธิ์จึงได้ร่วมมือร่วมใจรักษาและพัฒนาลำน้ำคลองโพธิ์โดยน้อมนำพระราชดำรัส ขององค์พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันอันเป็นการรักษาสมดุลย์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

เปียก อยุธยา นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959