ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สุราษฎร์ธานีคึกคัก เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครด้วยกันหลายพรรค รวมถึงพรรคภูมิใจไทย โดยว่าที่ผู้สมัครประกาศตัวชัดเจนกับนโยบายเด่นของพรรค เรื่องที่ดิน ที่ทำกิน เอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านที่ยังเดือดร้อนหลายครัวเรือน และเรื่องปัญหายางพาราพรรคภูมิใจไทยทางเลือกใหม่ของพี่น้องชาวใต้ โดยเฉพาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดสุราษฏร์ธานี พรรคภูมิใจไทย นำโดยท่าน ดร.นาที รัชกิจประการ และ

นายมนตรี เพชรขุ้ม (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ส่วนผู้ลงสมัครระบบเขตได้แก่ เขต 1 ทนายสมบรูณ ทองพัฒน์  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน้าที่การงาน อดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี(อบจ.)
– ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงานศรีวิชัยทนายความ -ผู้ชำนาญการกฎหมายปกครองท้องถิ่น

เขต 2.นาวาเอกสุนทร รังสิวรารักษ์ อดีตนายทหารกิจการพลเรือนฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 หน.กำลังพล  หน.ธุรการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในคราวเดียวกัน เจ้าของบริษัท แฮปปี้ อันดา(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรถขนส่งรับจ้างไม่ประจำทาง จังหวัดภูเก็ต และอดีตเหรัญญิก กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร

เขต 3.นายสมพล  ขุนทอง 

เขต 4.นายสมชาย  ไชยยศ อินทรนาค ประวัตินายสมชาย ไชยยศ อินทรนาค 1.เป็นแพทยประจำตำบล 2.เป็นสารวัตรกำนัน 3.เป็นรองนายก อ.บ.ต  4.ประธานชมรม -ผู้สูงอายุต.บ้านทำเนียบ -ประธานตามรอยพ่ออ.คีรีรัฐนิค -ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน -ประธานชมรมหมากรุกไทย ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

เขต ๕.นายบรรจง  จันทร์ช่วง

เขต ๖.นายเชวง  ช่วยบำรุง

โดยใช้หลักการที่ว่า “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” นายมนตรี เพชรขุ้ม ได้กล่าวว่า ตนเองมีความมั่นใจในพี่น้องประชาชนชาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่ายังรัก และเชื่อมั่น ในการทำงานของตน พร้อมมั่นใจว่าจะชนะในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ไม่ต่ำจาก 3-4 เขต จากทั้งหมด 6 เขต ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปตามที่ได้คาดไว้หรือไม่

นสพ.ประชาไท จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959