ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรคเรื้อรังคือ อาการของระบบ กล่าวคือการป่วยเกิดที่ใดที่หนึ่ง จะมีผลทำให้เกิดอาการป่วยอื่นๆตามมาด้วยเสมอ  เช่น เกิดอาการเบาหวาน  ก็อาจจะมีโรคที่พร้อมเกิดขึ้นตามมา คือ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ไต ข้อเสื่อม เนื้อร้าย โรคเกี่ยวกับภูมิ  และโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ

สาเหตุทั้งหมด เกิดจากการกินอยู่ที่ไม่ถูกต้องจึงส่งผลให้เกิดของเสีย สารพิษสะสมอยู่ในเซลและอวัยวะมากมาย จนทำให้การทำงานของเซลและอวัยวะสำคัญต่างๆทำงานผิดปกติและผิดเพี้ยน

การรักษาจึงต้อง ขจัดสารพิษ ขับของเสีย และฟื้นฟูให้ระบบเผาผลาญในเซลทำงาน รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง และปรับกลับสู่สมดุล

ดัชนีชี้วัดว่าผู้ป่วยดีขึ้นที่สำคัญ จะต้องวัดจากผู้ป่วยว่า รู้สึกมีแรง มีพลังด้านร่างกายมากขึ้น  เลือดไหลเวียนได้ดี  กินอาหารได้ นอนหลับพักผ่อนดีขึ้น ระบบขับถ่ายของเสียทำงานได้ปกติ  หายจากการเจ็บหรือปวดตามร่างกาย ซึ่งทั้งหมดส่งผลช่วยด้านสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ไม่ควรวัดดัชนีตัวเลขเพียงอย่างเดียว เนื่องจากโดยทั่วไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักใช้ดัชนีชี้วัด ค่าบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีปริมาณต่ำกว่ามาตรฐาน หรือเกินมาตราฐานเพียงอย่างเดียว แม้ค่าน้ำตาล ค่าไขมัน ค่าสารที่อวัยวะส่วนต่างๆสร้างขึ้นอาจจะควบคุมได้ แต่อาการป่วยยังไม่ได้รับการรักษา ก็แสดงว่ายังมิใช่ทางออกของการรักษาให้อาการต่างๆได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ความดันหรืออื่นๆ นั่นคือการเล่นกับตัวเลขค่าต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐาน

เมื่อระบบเผาผลาญสารอาหารบกพร่อง จะทำให้ของเสียต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในเซล นอกเซล และเกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาคือ ทั้งโรคหลอดเลือด  โรคภูมิ กล้ามเนื้อ ฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อ ประสาท ระบบขจัดของเสีย รวนทั้งระบบ การจะแก้ ก็ต้องแก้ไขทั้งระบบ ไม่ใช่รักษาหรือดูเฉพาะอาการใดอาการหนึ่ง

คนโดยทั่วไป เมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว ก็ถือว่าจบสิ้นกระบวนการ แต่จะมีใครคิดบ้างไหมว่า พออาหารถูกย่อยเป็นสารอาหารที่อณูเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้หรือส่วนอื่นๆแล้วส่งผ่านเลือดไปยังเซลทั่วร่างกาย ในเซลจะมีไมโตรคอนเดรีย ทำหน้าที่เผาผลาญหรือนำสารอาหารไปสร้างพลังงาน ไปสร้างภูมิ สร้างเซลใหม่ สร้างระบบฮอร์โมน ต่อม ทางเดินประสาท รวมถึงเยื่อ เนื้อเยื่อต่างๆ  แต่เคยคิดไหมว่า สารอาหารเหล่านี้แม้จะดีเพียงไร แต่ความสามารถของเซลในการนำสารอาหารไปเผาผลาญทำได้หรือไม่ หากเผาผลาญไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ ก็จะเกิดสารอนูมูลอิสระ สารตัวกลาง สารพิษที่จะทำให้เซลและอวัยวะสกปรก เมื่อสกปรกมากก็จะส่งผลต่อการทำงานของเซลและอวัยวะมากมาย จนเกิดโรคเรื้อรัง รวนไปถึงระบบกำจัดของเสีย  ระบบภูมิ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบเลือด พวกนี้คือโรคระบบ จะรักษาจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ จะต้องรักษาแบบองค์รวมที่จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนในการดูแลต้นเหตุทุกปัจจัย คือ

จะต้องสามารถทำให้ระบบขจัดของเสียกลับมาปกติ โดยเฉพาะในเซล ในเลือด ในไต ในลำไส้
จะต้องทำให้ระบบเผาผลาญและการย่อยกลับมาทำงานตามปกติ คือ การฟื้นฟู จะต้องเข้าไปดูแลอวัยวะ ที่เป็นปัญหาให้กลับมาปกติ รวมถึงการสร้างภูมิและปรับสมดุลย์ ในการรักษาโรคเรื้อรัง อันเกิดจากการกิน การอยู่ นั้น องค์ประกอบการทำผลิตภัณฑ์ที่จะใช้บำบัดจะต้องครอบคลุมทั้ง 3 เรื่องข้างต้น

ครั้งแรก!!! ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก #Herbenzyme ที่มีผลทางการแพทย์รองรับ
ว่าช่วยแก้ปัญหาสุขภาพ….,.ในระดับเซลล์

คุณสมบัติในองค์ประกอบต่างๆใน Herbenzyme จะตอบโจทย์ เป็นการทำให้เซลต่างๆ กลับมาทำงานเป็นปกติ ทำให้เซลเองสามารถกำจัดของเสียทั้งในเซล และตกค้างจากส่วนต่างๆ ออกไป โดยมีรายละเอียดคือ ดังต่อไปนี้

เอ็นไซม์ทั้ง Digestive และ metabolite ใน probiotics และเห็ด ของเสียในเซล นอกเซลจะถูกกำจัดหรือย่อยไป จะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญกลับมาเป็นปกติ  เมื่อระบบเผาผลาญดี สารพิษ พวกอนุมูลอิสระ สารตัวกลางก็เกิดน้อย และความสามารถในการกำจัดสารพิษของเซลก็สามารถทำงานได้

  • เห็ดผสม ถั่งเช่า หลินจือ นางรม เห็ดหอม ไมตาเกะที่ผ่านกระบวนชีวภาพ จะช่วยสร้างภูมิต้านทาน และปรับสมดุล
    ถั่งเช่า ช่วยให้การจับออกซิเจนดีขึ้น การเผาผลาญดี จะชวยทำให้กระบวนจับโลหะหนักโดย Protein ทำงานได้ดีขึ้น
    ในองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์ จึงสามารถเป็น รักษาที่เซล ทำให้เกิด รูปแบบการรักษาแบบธรรมชาติที่ครบตามสาเหตุและปัจจัยของกลไกธรรมชาติในร่างกาย

มะเร็งเกิดจาก DNA ที่อยู่ในเซลล์ทำงานผิดเพี้ยน อันเป็นผลจากสารพิษ เชื้อโรคต่างๆที่เรานำเข้าร่างกาย จากการกิน การหายใจการสัมผัส รวมสารประจุบวก อนุมูลอิสระ ที่เกิดในเซลจากระบบเผาผลาญที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น จนเกิดการสร้างเซลล์ที่ควบคุมไม่ได้และพัฒนากลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง สร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งด้วย C-C-R Dietary Supplement ด้วยสารสกัดที่มีในเห็ด สมุนไพร และเอ็นไซม์ต่างๆ จะช่วยเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันและกำจัดของเสียอันเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งหรือเนื้อร้าย ขณะเดียวกันสารสกัดทั้งในเห็ดและเอ็นไซม์ที่มากด้วยเมตาบอไลท์จะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญอาหารดีขึ้น กระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การขับสารพิษออกจากร่างกาย เซลล์ที่ควบคุมไม่ได้ก็จะถูกทำลายไปในที่สุด

การทำงานของผลิตภัณฑ์ C-C-R Dietary Supplement
1. เสริมสร้างความสดชื่น 2. ฟื้นฟูสมรรถภาพ 3. ขับถ่ายของเสีย/ยับยั้งสารที่เป็นพิษ 4. บำบัด/บรรเทาอาการ HERBENZYME ได้นำเทคโนโลยีทางชีวภาพมาพัฒนาสมุนไพรไทย เห็ด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ป่วย ในกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและไม่ติดต่อ ต่างๆ (NCDs) โดยใช้หลักภูมิปัญญาไทยแบบองค์รวม ร่วมกับเทคโนโลยีทางชีวภาพผสมผสานกัน

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

เคส ที่ผู้ป่วยเป็นโรค มะเร็ง และบำบัดด้วย Herbenzyme

ครูพร บ่มทองหลาง อายุ 54 ปี โทร เป็นลูกสาวป้าภาพ ที่อยู่เดียวกัน

ประวัติ

A) สภาพการ์ก่อนใช้ Herbenzyme

มกราคา ต้นปี 2561 อาการต่อเนื่องจากปี2560 ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ผิวคล้าลง ขอบตาคล้าผิดปกติ ผิวหนังรอบดาเป็นตุ่มๆ มากขึ้น ผอมลงมาก ไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งมดลูก เริ่มเป็นทุกข์

B) สภาพหลังเริ่มใช้ Herbenzyme

ปลายกุมภาพันธ์เริ่มกิน Herbenzyme ผิวหมองคล้าเริ่มจางลง น้าหนักเริ่มขึ้น อาการเหนื่อยง่าย หายไป ภาพปรากฏต่อคนภายนอก ดูเริ่มเสมือนปกติแล้ว จนถึงปัจจุบัน

มีอีกหลายเคส จะนำมาเสนอ ณ ที่นี้อีกครั้งครับ

1.คุณนิตยา หรือคุณนก เป็นมะเร็งเต้านม บำบัดด้วย อาหารเสริม Herbenzyme 3 สัปดาห์ ดีขึ้นเยอะมาก แล้วจะนำมาเสนออีกครัังครับ เป็นผู้ป่วยจาก ชะอำ เพชรบุรี อาการก่อนใช้ เฮอเบนไซม์ดูจากคลิปนี

ตอน 2 เมื่อเกือบ 3 เดือนแล้วครับ วันที่ 26 ธันวาคม 2561

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561 คุณนิตยา สามารถขับรถกระบะได้ ซื่งเมื่อก่อนไม่สามารถขับได้เลย ก่อนหน้านี้ใช้ เฮอเบนไซม์ 3 สัปดาห์ สามารถขับรถเก๋งได้ ก่อนที่จะใช้เฮอเบนไซม์ แค่ยกแขนยังยกไม่ได้เลย ปัจจุบันสามารถขับได้เหมือนคนปรกติ ซึ่งดีใจมาก น้ำหนักขึ้นมา 2 กิโลกรัมยินดีด้วยนะครับ จะนำมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกครั้งเมื่อครบ 3 เดือน ตอนนี้ 2 เดือนแล้วครับ

2.มะเร็งต่อมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายกอุดม เพ็ชรน้อย นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ได้นำสมุนไพรเฮิร์บเอนไซม์ ไปมอบให้กับ คุณประทวน สวนคีรี อดีต สท ตำบล มะค่า ซึ่งเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก ระยะแรก คาดว่าคงจะเห็นผลในเร็วนี้

3.นายสุนทร พลคำ อายุ51ปี อยู่บ้านเลขที่55 หมู่2 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี เป็นมะเร็งที่ใต้โคนลิ้นเป็นมา 5 เดือน แล้วสาเหตุที่สอบถามผู้ป่วยบอกว่าก้างปลาติดคอแล้วไม่ได้ไปหาหมอจนแผลลุกลามพอไปหาหมอถึงบอกว่าเป็นมะเร็ง

แจ้งผลการเยี่ยมผู้ป่วย นายสุนทร พลคำ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2561หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่13พ.ย.61 ตอนนี้เวลาทานข้าวไม่ค่อยเจ็บที่โคนลิ้น รู้สึกคันตามร่างกายเล็กน้อย วันนี้ 29พ.ย.61ได้ไปพบ บุตรสาวบอกว่าพ่อไปศูนย์มะเร็งแห่งชาติตามใบนัดถ้ากลับมาจะติดตามผลแจ้งต่อไป

ขอรายงาน ข้อมูล ความเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ หลังจาก ทาน Herbenzyme.  มาเกือบ 1  เดือน ค่ะ

ขื่อ  นางอคิราห์  รักษากิจ  อายุ  43 ปี   ที่อยู่  13/1. ม.5. ต.น้ำรอบ  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมด้านขวา ระยะที่ 2  มาเป็นระยะเวลา  1  ปี  เข้ารับการผ่าตัด เอาก้อนและเต้านมด้านขวาออกทั้งหมดและเลาะต่อมน้ำเหลืองรักแร้ขวา ออกบางส่วน

เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561. หลังผ่าตัด 1 เดือน  แผลผ่าตัดยังมีน้ำเหลืองคั่งไปถึงรักแร้ขวา     มีอาการอ่อนเพลีย. รู้สึกวูบๆ เวลาเคลื่อนไหว  ไม่ค่อยมีแรง   เริ่มทานอาหาร Herbenzyme.  ( CCR. –  BPL) วันที่  12. พ.ย. 2561. จนถึงปัจจุบัน เกือบ 1 เดือน แผลผ่าตัดแห้งรัดตัว น้ำเหลืองที่คั่งแห้งหายไปหมด ขยับเคลื่อนไหวแขนได้เกือบเป็นปกติ  กลางคืนหลับสนิท มากขึ้น. รู้สึก สดชื่น  มีกำลัง เคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทางไม่มีอาการวูบหรือมึนศีรษะ.  ทำงานที่ต้องใช้ความคิดได้โดยไม่รู้สึกล้า และปวดมึนศีรษะ เหมือนก่อน   สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ. ผิวหนังเรียบ และใสขึ้น.  มีอาการคันยิบๆ ตามเข่า  บนศีรษะ เป็นบางครั้ง โดยรวม  หลังผ่าตัด 2 เดือน ไม่ได้รับคีโม ต่อตามแผนการรักษาเดิม แต่ทานHerbenzyme.  มาเกือบเดือน  พร้อมปรับเปลี่ยน การกินอาหาร  เลี่ยง/งดเนื้อสัตว์  กินสลัดผักสดทุกวัน.  กินข้าวกล้องกับผักบ้านๆ. และเห็ด หลายชนิด  งดขนมหวาน  กินผัก/ผลไม้สด งดน้ำเย็น  ดื่มน้ำอุ่น  แต่ยังดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาล วันละ 1-2 แก้ว 

ปัจจุบัน ทานได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วครับ ผลเป็นไปตามวีดีโด ที่ คุณก้อยได้บรรยาย ขอบพระคุณที่ให้เป็นความรู้นะครับ

ค่าความดันโลหิต  116/72 มิลลิเมตรปรอท ตั้งใจจะ เจาะเลือดเพื่อเปรียบเทียบกับผลแลป  ก่อนผ่าตัด  เมื่อทาน Herbenzyme.  เป็นระยะเวลา  45. วัน. (ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561)  จึงขอแจ้ง คุณปองทราบ เพื่อขอรับ  Herbenzyme. เพื่อ ฟื้นฟูร่างกายต่อไป ค่ะ

คุณนิตยา ป่วยเป็นมะเร็งแล้วหาย ได้มาพูดให้ฟังหลังจากใช่ อาหารเสริม เฮอเบนไซม์ BPL + CCR ลองฟังดูนะครับ หน้าตาของคุณ นิตยาเปลี่ยนไป ดีกว่าเมื่อตอน 3 สัปดาห์ ที่ได้ลงคลิปไว้ครับ

อีกราย คุณ ดอก จาก ตำบลวังแขม กำแพงเพชร  เป็นมะเร็งที่ไหนไม่ทราบ แต่ว่ามีอาการปวดมาก ต้องไปฉีดยาทุกอาทิตย์ ตอนนี้สบายแล้ว ไม่ต้องฉีดยา หลังจากใช้ เฮอเบนไซม์ มาได้ 8 วัน อาการปวดหาย ต้องรอดูต่อไป จะนำมาเสนอครับ

แผลเริ่มหาย แห้ง น้ำหนอง น้ำเหลืองเริ่มหมด สบายตัว ไม่ปวดตามหน้าอกแล้ว หลังจาากใช้อาหารเสริม เฮอเบนไซม์ ท่านใดป่วย ติดต่อได้ที่ ID Line : @herbenzyme.t

Cr.www.herbenzyme.com ติดต่อ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ได้ที่ Add LINE : @herbenzyme.t

อ่านต่อ: โรคตับและการบำบัดโดยใช้ Herbenzyme

คุณสนอง หลังจากทาน อาหารเสริม ได้ 3 วัน  ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2561เริ่มดีขึ้น มีความรู้สึกอยากทานอาหารมากขึ้น แต่ยังต้องให้อาหารทางสายยางอยู่ การให้อาหารเสริมเฮอเบนไซม์ โดยการแกะแคปซูลออก เทใส่น้ำ แล้วให้ทางสายยาง มีความคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อนะครับ

ตอนนี้ วันนี้ วันที่ 15 มกราคม 2562 คุณ สนอง ครุฑกูล มะเร็งระยะสุดท้าย สามารถกินอาหารเองได้ไม่ต้องให้อาหารทางสายยางครับ ซึ่งทางญาติ ได้โทรมาขอบคุณทางเรา ก็ขอให้ท่านหายป่วยไวๆ นะครับ ทางเราเป็นกำลังใจให้

หลังจากใช้ เฮอเบนไซม์ มา 3 เดือนท่านก็หยุดใช้ และท่านได้ไปบวช จนถึงทุกวันนี้ 17 พฤษภาคม 2562

ปัจุบันนี้ วันที่ 9 มกราคม 2563 ท่านได้มาตรวจร่างกายตามหมอนัดพบว่า มีเนื้อร้ายอยู่อีกนิด ซึ่งต้องตัดออก ท่านเลือกที่จะไม่ตัดแต่จะรักษาด้วยการใช้ เฮอเบนไซม์ต่อ ทางบริษัทเฮอเบนไซม์ ได้ถวาย เฮอเบนไซม์ ให้ท่าน 1 ชุด

ทีมข่าว ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959