ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อบจ.สุพรรณบุรี​รับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต”พระเกียรติ รัชกาลที่ 9

อบจ.สุพรรณบุรีรับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต”สดุดีพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังการนำเสนอ  “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต” ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3

ซึ่ง อบจ.สุพรรณบุรี มีแนวคิดที่จะดำเนินการจัดทำ  “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต” โดยการนำเสนอในรูปแบบศิลปะภาพยนตร์ดิจิทัล ความยาว 15 -20 นาที เพื่อบอกเล่าเรื่องราว “สุพรรณภูมิ-จุดกำเนิดประเทศไทย” ในด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม เครื่องนุ่งห่ม และทุกอย่างที่เป็นวิถีความเป็นอยู่ในสมัยโบราณ

อบจ.สุพรรณบุรีรับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต”สดุดีพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลในทุกๆด้าน ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงองค์ประกอบของเมืองสุพรรณในปัจจุบัน ติดตั้งบนจอขนาดพิเศษที่ตัวอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและการเรียนรู้ให้กับชาวสุพรรณบุรีว่าจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออาณาจักรสุพรรณภูมินั้น เป็นอาณาจักรดั้งเดิมที่เป็นต้นกำเนิดประเทศไทยและคนในชาติ ด้วยวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ สร้างภาพลักษณ์ใหม่แห่งวงการศิลปะดิจิทัลไทย

อบจ.สุพรรณบุรีรับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต”สดุดีพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ด้วยการผสานวัฒนธรรมเฉพาะของสุพรรณภูมิจนถึงสุพรรณบุรีในปัจจุบัน ที่สำคัญเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการออกแบบและจัดทำโดย อาจารย์ธีร์  นันทวริศ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม “ศิลปะภาพยนตร์ ดิจิทัล” คนแรกในประเทศไทย

อบจ.สุพรรณบุรีรับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต”สดุดีพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

ผลงานที่เห็นเด่นชัดคือ งาน “พระผู้เป็นที่รัก” ฉายลงบนตัวตึก  ดิเอมโพเรียม ดิเอมควอเทียร์ ในลักษณะของงาน 3D mapping และจอ LED ซึ่งมีพื้นที่ 3,500 ตร.ม. จึงเป็นปรากฏการณ์การสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งเท่าที่ศิลปินไทยทำถวายพระองค์ท่าน

อบจ.สุพรรณบุรีรับฟังการนำเสนอ “โครงการดิจิทัลอาร์ตมิวเซียม สุพรรณภูมิ จุดกำเนิดประเทศไทย อดีตในอนาคต”สดุดีพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

นันทชัย  ศิริอรุณรัตน์ สุพรรณบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959