ปทุมธานี ปชช.แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

0
1524
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประชาชนได้เดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณ“ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

ด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจตามแนวทางสู่ความยั่งยืน บนพื้นฐานการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด มาปรับใช้ภายในองค์กร และได้พัฒนาพื้นที่ของบริษัทให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ ของจังหวัดปทุมธานี อย่างต่อเนื่อง

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้กับชุมชนรอบข้างและชุมชนใกล้เคียง

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

อีกทั้งยังส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน บริเวณโดยรอบโรงงานทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยและการสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน สู่ความยั่งยืนในทุกมิติควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

ทั้งนี้การจัดงานในปี2562 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดี มีจำนวนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกทานตะวันกว่า10,000 คน

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนที่เข้าร่วมออกร้านค้ารวมถึงชุมชนรอบข้าง และชุมชนใกล้เคียงอีกด้วยคาดว่าในปีนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นจากการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง”

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

เพื่อให้ได้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีดอกทานตะวันที่พร้อมบานต้อนรับนักท่องเที่ยว ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน “ทานตะวันสะพรั่งทั่วระแหง ครั้งที่ 2” ได้ตั้งแต่วันที่ 4–20 ธันวาคม 2563 นี้

ปทุมธานี ประชาชน แห่เที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบานสะพรั่งช่วงวันหยุด

โดยภายในงานผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเลือกซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรของชุมชนและยังได้รับกล้าผักฟรี(มีจำนวนจำกัด) ชมศูนย์วิชาการด้านการเกษตรที่ทันสมัยและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร

บุญส่ง วงค์แสง ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.ปทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959