ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สื่อสัญจร เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2561 นำโดย นายประดิษฐ์  จันทร์แจ่มใส  นายกสมาคมนักสื่อสารมวลชนจังหวัดสุราษฏร์ธานีจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนผ่านสื่อ และกิจกรรมในภูมิภาค  ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา  ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตุลา นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959