ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ชาวตำบลโพรงมะเดื่อและชาวบ้านทั่วสารทิศแห่ร่วมบุญทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีณ.วัดอินทาราม( หุบรัก )เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพื่อให้แล้วเสร็จ มีท่านกำนันสุทธิโรจน์ ปฐมเจริญสุขชัยคุณอุบลทิพย์ ปฐมเจริญสุขชัยและครอบครัว เป็นประธานถวายกฐิน และ ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกัน โดย ยอด กฐินในปี 2560 ของวัดอินทรารามหุบรัก รวมยอดแล้วได้ 1,238,406.25 บาท และ เงินส่วนนี้ทางวัดจะได้รีบดำเนินการไปสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายทางวัด ได้ขอขอบคุณ ญาติโยมผู้ใจบุญมีจิตศรัทธามาณ.ที่ด้วยที่ร่วมมือร่วมใจกันงานจึงสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีและต้องขอบคุณท่านกำนันสุทธิโรจน ์ปฐมเจริญสุขชัยและครอบครัวที่ช่วยเหลือทางวัดอินทราราม(หุบรัก)เสมอมา จึงฝากเรียนญาติญาติโยมมาณที่นี้ด้วย

วิเชียร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959