เป็นสักขีพยานในการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0
1442
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

นายวิชยุ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.62 สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติในมาตรา 268 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 150 วัน รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 และ กำหนดให้เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ.62 ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งวันที่ 17 มีนาคม 2562

ในวันนี้ (4 กพ.62) นายมนตรี เพชรขุ้ม ว่าที่ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทยได้นำทีมผู้สมัครทั้ง 6 เขต มาลงทะเบียนสมัคร (สส.แบ่งเขต) โดยมีความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครและเอกสาร เป็นไปอย่างราบรื่น
มีชาวบ้านในแต่ละเขตพื้นที่ต่างมาให้กำลังใจกันอย่างมากมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ทั้งนี้นายมนตรี เพชรขุ้ม ยังกล่าวฝากถึงประชาชนทั่วไปว่าขอฝากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ทางการเมือง ซึ่งมั่นใจว่าถ้านายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี จะแก้ไขเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในตอนนี้ได้เป็นอย่างดีตามนโยบายของพรรคที่วางไว้

ซึ่งในวันแรกของการรับสมัคร มีผู้สมัครมาลงทะเบียนก่อนเวลา 08.30น. ครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 08.30น. จึงให้ว่าที่ผู้สมัครตกลงใจร่วมกันและสรุปว่าให้มีการจับฉลากเพื่อหาลำดับของผู้สมัครตามลำดับที่จะจับลำดับ และจับสลากเพื่อหาลำดับของการยื่นใบสมัคร และได้ทำการสมัครตามขั้นตอนโดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครอย่างครบถ้วน และได้รับเลขหมายประจำตัวผู้สมัคร ก่อนที่จะแยกย้ายไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งภายใต้กรอบแนวทางตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป

โดยการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6เขตในวันแรก(4ก.พ.62) ดำเนินไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อย

ทีมงานข่าว นสพ.ประชาไท /จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959