ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“บัณฑิตผู้สูงอายุ รับปรัชญาบัตร” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา.07.00น. บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชรบัณฑิตผู้สูงอายุ รายงานตัว พร้อมเครือญาติ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่จบ หลักสูตรระดับ ปรัชญาตรีและปรัชญาโท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความ ยินดี ช่วงก่อนเวลาและเตรียมความพร้อม พิธิรับปรัชญาบัตร เวลา10.00น ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม พิธีกรกล่าวเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติและคณะผู้บริหารฯ สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือญาติ ผู้สูงอายุ รับชมวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแขม ในปีนี้มีบัณฑิตจบ หลักสูตรจำนวน 74 คนในจำนวนนี้มี บัณทิตที่อายุมากที่สุด คือ คุณตาล้อม นาคนาม อายุ 91 ปี ซึ่งได้รับปรัชญาโท ในครั้งนี้ด้วย
นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบปรัชญาบัตรระดับปรัชญาตรี และปรัชญาโท และมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุดีเด่น
นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์
นางสาวสำราญ อยู่ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ขานชื่อบัณฑิต เข้ารับปรัชญาบัตรระดับปรัชญาตรี และปรัชญาโท ตามลำดับ/พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
หัวหน้าชั้นระดับปรัชญาโท นำบัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน ท่านประธานให้โอวาทและแสดงความยินดี /ผู้แทนผู้มีเกียรติ นายธงชัย ธรรมสุคติ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวแสดงความยินดี และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ประธานและคณะ ผู้ร่วมงานทุกท่านรับประธานอาหารร่วมกันเป็นเสร็จพิธี

วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์ นสพ.ประชาไท 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959