ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมุมวโร)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดบ่อ และอดีตเจ้าคณะตำบลปากเกร็ด ณ เมรุวัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมุมวโร)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดบ่อ และอดีตเจ้าคณะตำบลปากเกร็ด ณ เมรุวัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์หนึ่งเวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สาดมาติกา แล้วบังสุกุล เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลเวลา ๑๔.๐๐ น.เชิญหีบศพเวียนเมรุแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาพพระสงฆ์ ๘๐ รูปรับทักษิณาพุปทาน เวลา ๑๕.๑๕ น.ผู้มีเกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุ ๑๐ ไตร เวลา ๑๖.๐๐ น.พระราชทานเพลิง เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีประชุมเพลิง (เผาจริง)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมุมวโร)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดบ่อ และอดีตเจ้าคณะตำบลปากเกร็ด ณ เมรุวัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประวัติ ท่านพระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมุมวโร) พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร) เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๘๕ สังกัด มหานิกาย วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม. มรณภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๕ น. สิริอายุ ๘๐ ปี ๑ เดือน ๔ วัน

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมุมวโร)อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดบ่อ และอดีตเจ้าคณะตำบลปากเกร็ด ณ เมรุวัดบ่อ ตำบลปากเกร็ด อำเกอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สมณศักดิ์  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูกิตติวรานุวัตร

เบนซิน จองสี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959