ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
พระหาสมเกียรติ รวิวณุโณ เจ้าอาว่าสวัดเทียนถวาย
พระหาสมเกี่ยรติ รวิวณุโณ เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย
งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ https://www.facebook.com/pracharthai/posts/990682374669033

https://www.facebook.com/pracharthai/posts/990682374669033

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)
งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)
งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางวัดเทียนถวาย จัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย โดยมี พระเถระ ในจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งประชาชนชาวบ้านมาช่วยกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งทางวัดได้จัดให้มีโรงทานรวมทั้งโรงทานของประชาชน บริษัท ห้างร้าน ประชาชน ร้านวงษ์วาณิชดอนเมือง เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ ได้ทานอาหาร คาวหวาน

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)
งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)
งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

พิธีในวันนี้ ( ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔) พระภิกษุสงฆ์ พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ร่วมสวดอภิธรรมในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตน์พิทักษ์(สุวรรณ์ ฐานิสฺสโร)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๑๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘๑ รูป สวดมาติกา ทายกทายิกาทอดผ้าบังสกุล ถวายทักษิณาทาน

เวลา ๑๕.๐๐ น. ขออัญเชิญสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ สู่เมรุลอย

เวลา ๑๙.๐๐ น. แสดงธรรมเทศนา โดย พระเทพปฏิภาณวาที เจ้าคณะเขตดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตสุทัศ ฯ กทม.

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

และในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๕ ปี ฉลู) มีพิธีการดังนี้

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร ๑๐๐ รูป

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘ ๑ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล

เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีการพระราชเพลิงสรีรสังขาร พระครูปทุมรัตนพิทักษ์

ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ประธานทอดผ้าไตรบังสุกุล

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ องค์พระประธานพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

พระสงฆ์ ๑๖ รูปสวดพระอภิธรรม

เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมมหรสพ “โขนหลวงกรมศิลปฯ”

เวลา ๒๒.๐๐ น. ประชุมเพลิงสลายสรีรสังขาร จริง

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

ขอเชิญศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกา สาทุชนทุกท่านไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการจัดงาน พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายบรรพชิต

พระมหาถาวร ถิรจิตุโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี รองประธานฝ่ายบรรพชิต

เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองปทุ่มธานี กรรมการฝ้ายบรรพชิต

ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ประธานฝ่ายฆราวาส

รศ.ตร.จิราภรณ์ ขันทอง รองประธานฝ่ายฆราวาส

ศิษยานุศิษย์ ทายกทายิกา สาธุชนเขตบุญฯ กรรมการฝ่ายฆราวาส

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

พระหาสมเกี่ยรติ รวิวณุโณ เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย กรรมการและเลขานุการ โทร. ๐๘๙ – ๘๒๓๕๘๐๘

งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร)

พุทธศาสนิกชนร่วม “บำเพ็ญกุศลพระครูปทุมรัตนพิทักษ์” ได้ที่ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020300235890

ติดตามภาพในพิธีได้ที่ งานสวดพระอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ์ ชานิสุสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย
https://www.facebook.com/pracharthai/posts/990682374669033

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959