ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

เมื่อเวลา 18.00น.นาย ชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง การตัดแสดงนิทรรศการ “ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน”ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โดยมี นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งในนโยบายดังกล่าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้พร้อมรักการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าสู่ชุมชนอันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจกิจรากอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง การตัดแสดงนิทรรศการ “ชวนมาเที่ยวบ้านฉัน ในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในภาคธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959