ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ่อเมืองเป็นประธานวันนักข่าว มอบทุนลูก-สื่ออาวุโส ชื่นชมสมาคม ฯ เป็นกำลังหลักในการสร้างภาพลักษณ์และร่วมพัฒนาเมือง นายกฯพร้อมร่วมกับองค์กรต่างๆในการสร้างคนดีในสังคมให้มากขึ้น

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564 ที่เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดงาน ”วันนักข่าว” ประจำปี 2564

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน มี น.ส.นุชนารถ ประทีปธีระนันต์ นาง สรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมจำนวนมาก

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายในงานมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนนครหลวงมาร่วมออกร้าน ส่วนใหญ่นำอาหารพื้นบ้านมาให้ผู้มาร่วมงานได้รับประทาน อีกทั้งยังมีการแสดงของศิลปินนักร้องวงเจ้าจ๋อ และศิลปินรับเชิญ กิตติ กีตาร์ปืน และอ้วนประจัญบาน ซึ่งทั้งสองเป็นศิลปินในอดีตที่มีประชาชนนิยมชื่นชอบ โดยโชว์เสียงจากกีตาร์ปืนที่ไพเราะ สร้างความชื่นชอบให้กับสื่อมวลชน และผู้มาร่วมงานอย่างมาก

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้กล่าวเปิดงาน โดยชื่นชมสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเสมือนหลักในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อีกทั้งสมาคมฯ ยังสร้างความสามัคคี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม จากนั้น ผวจ.มอบเงินให้กับทายาท ของสมาชิกเป็นทุนการศึกษา และมอบเงินให้กับผู้สื่อข่าวอาวุโส จำนวน 2 ท่าน

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าสมาคมฯ มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคม กับประชาชนทั่วไป หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อีกทั้ง ยังถือว่าสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จ.พระนครศรีอยุธยา มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมสองวัน คือวันที่ 4 มี.ค.2564 เป็นการร่วมรับประทานอาหาร และในวันที่ 5 มีค.2564 ซึ่งเป็นวันนักข่าว ก็จะไปทำบุญที่วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้สื่อข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว

พ่อเมือง กรุงเก่า ชื่นชม สมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังหลักร่วมพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลด้วย สำหรับในปีนี้ สมาคมฯ จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมและค้นหาบุคคลที่เป็นตัวอย่างของคนดีในสังคม เพื่อให้คนอื่นได้นำไปเป็นแบบอย่าง อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจอีกด้วย

ชาญ ชูกลิ่น และทีมงาน ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959