ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เที่ยวชม นั่งเรือ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน(คลองโพธิ์) แวะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ด เห็ดตับเต่า ริมคลองชุมชนสองฝั่ง ลำน้ำคลองโพธิ์ (กรุงเก่า)
พันเอก โชติ ภาคอินทรีย์ เป็นตัวแทน และประธานกลุ่มชาวบ้านสามง่าม ตำบลคุ้งลาน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำคลองบ้านคลองโพธิ์ หรือชาวบ้านเรียกสั้นๆ
ว่า (บ้านโพธิ์) คลองดังกล่าวยาว ไปด้านตะวันออกมุ่งหน้า ตำบลสามเรือน (วัดสามเรือน) วัดกลางเกาะระกำ(วัดธรรมใหม่) จนเข้าเขต ตำบลบ้านสร้าง คลองดังกล่าวจะผ่าน วัดบ้าน
สร้าง ยังเป็นอำเภอบางปะอินอยู่ แต่เขตจะติดต่อกับ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จนไปถึง วัดบ้านช้าง ยังเป็นเขตตำบลลำตาเสาอยู่ แต่ติดต่อกับเขตอำเภออุทัย คลองดังกล่าว
ออกไปบรรจบ สิ้นสุดที่คลองอุทัย วัดกระสัง อำเภออุทัย ติดต่ออำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำหรับวิถีชีวิต ของคนที่อยู่ริมคลองบ้านโพธิ์ ตำบลคุ้งลานนั้น ทุกคนอยู่กันแบบเรียบง่าย
แบบคนสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังช่วยกันรักษาความสอาด แม่น้ำลำคลอง เก็บผักตบชวา
ใน ทุกๆ1เดือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจะรวมกลุ่ม เก็บผักตบชวา ทำความสอาดลำคลอง หน้าบ้านใคร หน้าบ้านมันให้สอาด จะทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองใสสอาด เป็นธรรม
ชาติอีกด้วย นับว่าลำคลองดังกล่าว เป็นสถานที่ตัวอย่าง ให้ปฎิบัติกัน ตามที่พ่อหลวง
สั่งไว้ เพื่อให้ชาวบ้านอนุรักษ์แหล่งน้ำกับสิ่งดีๆ ให้กับแม่น้ำลำคลองและกินอยู่แบบเรียบง่ายๆหาผักหาปลาที่เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย
สำหรับคนสมัยก่อนไม่เหมือน คนสมัยนี้ ยังรักษาธรรมเนียม ของคนยุคสมัยกรุงศรีอยุธ
ยา จะไปไหนต่อไหนก็ใช้เดินเอา แต่ถ้าจะไปทางน้ำก็ใช้เรือพายเอา ทุกวันนี้ชาวบ้านๆ
คลองโพธิ์ ยังใช้เรือพายกันอยู่ ลงตาข่ายหาปลา ลงเบ็ดหาปลาตามวิถีชีวิตของคนกรุงเก่า ใครอยากเที่ยวชมวิถีชีวิตแบบเก่าๆ เชิญมาเที่ยวชมบ้านริมคลอง ที่ปลูกอาศัยอยู่ริมคลอง
กันมากมาย สร้างบ้านกันแบบสมัยเก่าทรงแบบไทยๆและยังได้ดู ชาวบ้านอยู่บ้านทำอะไร
กัน นั่งเรือ ชมวิวทิวทัศน์ 2 ฝั่งคลอง จะเห็นความเป็นอยู่แบบสมัยเก่าๆโบราณ จะหาดูได้อยากกับความเป็นอยู่แบบคนไทยของคนบ้านสามง่าม หรือคลองโพธิ์ อย่างแท้จริง
หลังจากเที่ยวชม2ฝั่งคลองก่อนที่จะกลับ ต้องแวะกินเกี๋ยเตี๋ยวกัน ที่อยู่ริมคลอง ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเห็ดตับเต่านายใช้บ้านคลองโพธิ์ รสเด็ดอร่อย ที่ลือชื่อ ของตำบลสามง่าม บ้านคลองโพธิ์ อยู่ติดถนนสายเอเซีย ขาเข้า กทม ตีนสพานคลองโพธิ์พอดี
สำหรับสถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติศาสตร์มาช้านาน สถาน
ที่บ้านสามง่าม เป็นด่านเก็บตัง เรือสินค้าที่จะมาเข้ากรุงศรีอยุธยา เขาเรียกว่าด่านเก็บภาษี
ก่อนนำสินค้าขี้นมาขาย ในเมืองกรุงสยาม หรือกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบัน ฉะนั้นจึงอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นสภาพ วิธีชีวิตเก่าๆของชาวบ้านตำบลสามง่าม หรือ บ้านคลองโพธิ์ปัจจุ
บัน ที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงๆ ติดต่อสอบถามได้ที่.พันเอก โชติ ภาคอินทรีย์ ประ
ธานชุมชน ตำบลบ้านคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.081.5718668.หรือ.คุณนรินธร ภาคอินทรีย์.โทร.081.5718668
ชาญ ชูกลิ่น / อยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959