ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ วัดสโมสร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจศพคุณแม่ บุญนาค ปานเจริญ โดยบรรยากาศงานลูกๆได้จัดงานให้ได้อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก และมีมหรสพ เช่น ลิเกภาพยนตร์ ในวันสุดท้ายของงานสวดพระอภิธรรม

สำหรับประวัติคุณแม่ บุญนาคปานเจริญมีดังนี้​  คุณแม่บุญนาค ปานเจริญ เกิดที่บ้าน คลองขุนศรี เมื่อปีพุทธศักราช 2476 เป็นธิดาของ ของคุณตา ทองใบ คุณยายภาพ ปานเจริญ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน 1.คุณป้าทองสุข​ ปานเจริญ 2.คุณป้าทองย้อย​ ปอนเจริญ 3.คุณป้าทองเย็น ปานเจริญ 4.คุณแม่บุญนาค​ ปานเจริญ ผู้วายชนม์ คุณแม่บุญนาค ปานเจริญจบการศึกษาชั้น ประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสโมสร ได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน คุณแม่ เป็นคนใช้จ่ายอย่างประหยัด

และเมื่อ ถึงเวลาอันสมควร ได้สมรสกลับ คุณพ่อแอ๊ด ปานเจริญ มีบุตรธิดา 12 คน 1 นางแอ๋วปานเจริญ 2.นาบรรจงปานเจริญ 3.นางละไม อ่อนชัย 4.เสนารามุต ปานเจริญ ถึงแก่กรรม 5.นางละเมียดปานเจริญถึงแก่กรรม 6.นายจันทร์ ปานเจริญ 7.นายขจร ปานเจริญ 8.นางอัมพร พลอยเพชร 9.นางพรทิพย์ น้อยสะอาด 10.ผู้ใหญ่ขรรค์ชัย ปานเจริญ 11.นายศรีศักดิ์ปานเจริญ และ 12.นายภักดี ปานเจริญ ถึงแก่กรรม

เบนซิน นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959