ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มูลนิธิพระคชบาล เตรียมนำช้าง 70 เชือก จัดงานวันช้างไทยอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารช้าง
เมื่อเวลา 08.00น.นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้จัดงานวันช้างไทย จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ที่หมู่บ้านช้างเพนียด ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ประกอบกับ เป็นการสานต่อการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

ดังนั้น มูลนิธิพระคชบาล จึงจับมือกับวังช้างอยุธยาแลเพนียด และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน ในฐานะเป็นหน่วยงานผลักดันและสนับสนุนให้ผู้เลี้ยงช้างจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงกำหนดจัดเลี้ยงอาหารช้าง รวมถึง บังสุกุลให้ช้างที่ล้มไปแล้ว มีพระครูเกษมจันทวิมล วัดป้อมรามัญ ประกอบพิธี

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959