ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ประมวลภาพ ผู้ประสพอุทกอภัยน้ำท่วม ที่อำเภอบางบาล ยังอ่วมหนัก บ้านจม แต่มีขวัญ
กำลังใจที่ดี เพราะพระบารมี พ่อหลวง ร.๙

วันนี้ เมื่อเวลา10.00.น ของวันที่ 2 พฤจิกายน 60 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางที่ หมู่6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีบ้าน อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาหลายสิบครัวเรือน ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี กลายเป็นเรืองปกติ ของคนอำเภอบางบาล เมื่อปี 54 จมอยู่ใต้บาดาล ท่วมมากที่สุดและลำบากที่สุดที่ผ่านมา

จนมาปีนี้ระดับน้ำได้ขึ้นๆลงๆท่วมมาถึง 5 ครั้ง เก็บของขึ้นที่สูงจนเหนื่อยล้า ไม่รู้ว่าจะลดช่วงไหน เพราะทางชลประทาน ได้ปล่อยน้ำไม่บอกให้ชัดเจน ท่วมถึง 5 ครั้ง จนมาครั้งที่ 6 เที่ยวนี้ชาวบ้าน ทุกอำเภอ เช่น อ.บางบาล อ.เสนา อ.ผักไห่ ที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย น้ำได้ท่วมเละ เก็บขอขึ้นไม่ทัน เสียหายยับ บางบ้านต้องย้ายสิ่งของ ไปไว้บนถนนและมาอาศัยนอนกันบนถนน บางบ้าน ก็ต้องหนุนที่นอนขึ้นมา นอนเฝ้าบ้านเพื่อรักษาทรัพสินทั้งๆที่น้ำท่วมบ้านจนหมด
วันนี้ นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปพบชาวบ้านผู้ที่อาศัยอยู่ ภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมกว่า 10 ครอบครัว ในหมู่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล.ทีออกมาข้างนอกไม่ได้ ต้องใช่เรือพายออกมา บางคนก็มานั่งอยู่หัวบันใดบ้านน้ำท่วม บางคนก็ทิ้งบ้านไปอาศัยอยู่กับญาติๆในเมือง บางคนก็มาอาศัยนอนบนถนน โดยทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลบางบาล ได้นำเต้นมากางให้บนถนนได้พักอาศัยกัน ส่วนผู้เดือดร้อนในหมู่ที่ 6 ต.บางบาล มีกว่าหลาย10ราย ที่หนักมี.1นางสำรวม ทองมูล อายุ74 ปี นางสำเลา กรป้องกันอาย 75 ปี นายไมตรี กรป้องกัน อายุ64ปี นายเสน่ห์ กลมกล่อม อายุ 76 ปี นายบุญชู นาคกระสัน อายุ ปี น.ส.วิภานันท์ แจ้งมงคล อายุ34ปี นายนิยม แจ้งมงคล อายุ ปี นายเบญจ ทองมูลอายุ ปี นางสายหยุด เกิดสุภาพอายุ ปี และนางนงเยาว์ สิ่งข์งาม ทั่งหมดบ้านได้ถูกน้ำท่วมจนหมด ต้องลำบากมากๆ

ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.โทร.081,8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959