ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วันนี้ วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 60 เวลา 11.00 น.พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 , พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.7 มาตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐานภาคสนาม พร้อมให้โอวาทและมอบขนม ผลไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฝึก โดยมี พ.ต.อ.ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.7 ,พ.ต.อ.สายฟ้า จิราวรรธนสกุล ผกก.ปค.ศฝร.ภ.7 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.7 และนักเรียนชัยยะ รอรับการตรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 บ้านไพรสะเดา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959