ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี มอบหมายให้ นายธรรมลักษณ์ เนียมหอม รองนายกเทศมนตรี ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ2561 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท วรกร ก้องเกรียงไกร ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ในการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกชุมชน โดยคัดเลือกมาชุมชนละ5 คนประจำปีงบประมาณ 2561 (ด้านสุขภาพจากภูมิปัญญาไทย) ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น.-16.30 น

ในการอบรมฯครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก คุณธัญดา โชติจิระกร เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน
1. ยาหม่องสมุนไพรไทย
2.ยาดมน้ำสมุนไพร
3.การทำลูกประคบสมุนไพรไทย แก่ผู้เข้าร่วมอบรม สำหรับวันนี้เป็นแรกในการอบรมทำยาหม่อง ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง และจะมีการอบรมฯจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr.ภาพ/ข่าว: อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959