ผู้ว่ากรุงเก่าเปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

0
580
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”6

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63  เวลา 15.00 น. ณ ห้องพลูหลวง โรงแรมอยุธยาแกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 1
ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

พร้อมด้วย นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.อยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัด นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสฤษดิ์ เอกยะติ นายกสมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์ศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”3

โดยมี นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”4

เพื่อให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมภายในงาน ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานราชการในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนไปสู่ประชาชน

ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 2

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชาญ ชูกลิ่น อยูธยา

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959