ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบนโยบายและเเนวทางในการดำเนินการแก่กรรมการบริหารของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อให้บริษัทดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังนโยบายและเเนวทางดังกล่าวด้วย

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.@ป.โอ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959