ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เรื่อง Government Center @ Nonthaburi อีกหนึ่งในความภูมิใจของผม

Government Center @ Central Plaza Westgate หรือ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี อีกหนึ่งในนวัตกรรมทางการบริการในอนาคตของราชการไทยและจังหวัดนนทบุรี 4.0 ที่ตอบ Lifestyle ของการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงและเมืองปริมณฑลที่มีความเจริญสูง ที่ประชาชนต้องการประหยัดเวลาในการรับบริการภาครัฐ และสามารถผสมผสานการรับบริการภาครัฐกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมปัจุบันครับ

เราคงไม่พูดว่าการบริการของ Government Center ดีอย่างไร เพื่อนๆ ของผมดูประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสิครับ เพียงระยะเวลา 1 ปี กับอีก 5 เดือน มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนถึง 609,071 คน นี้คงจะเป็นเครื่องยืนยันความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างดีครับ

กระผมภูมิใจว่านี้เป็นผลงานที่เป็นนวัตกรรมการบริการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างถึงที่สุดจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี บริษัท SB เฟอร์นิเจอร์ และส่วนราชการ 13 หน่วย

นี้คือสุดยอดของความร่วมมือ สุดยอดแห่งประชารัฐ

ที่มา : Facebook นิสิต จันทร์สมวงศ์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959