ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 “วันสร้างเมืองกาญจนบุรี”

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘๗ ปี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานกำแพงเมืองกาญจนบุรี

ผู้มีเกียรติประกอบด้วย พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เลขาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.อัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2561

คณะกรรมการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมงานจำนวนมาก
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ณ ลานริมกำแพงเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ศักดิ์ดา นสพ.ประชาไท กาญจนบุรี

Cr วธ.พิสันต์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959