ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน อุทิศแด่พระบิดาแห่ง ตม.ไทย
เมื่อวันที่ 30 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) กทม. ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

พระบิดาแห่ง ตม.ไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งกรมตรวจคนเข้าเมืองขึ้น โดยได้นิมนต์ พระเทพปริยัติมุนี(มีชัย วีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประกอบพิธีฯพร้อมพระภิษุกสงฆ์ รวมจำนวน 10 รูป

และมี พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ุ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร ผบก.สส.สตม., พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผบก.ตม.2, พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.ประจำ สตม.และข้าราชการตำรวจในสังกัด สตม. เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมหาเมฆ ชั้น 4 อาคาร 1 สตม.

งานพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งได้คติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป

เกียรติ เด็กบาง นสพ.ประชาไท

ขอขอบคุณ พ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก(สตม.) สนับสนุนข้อมูล/ข่าวสาร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959