ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สุดคึกคัก!!เทศบาลนครภูเก็ต จัดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” อนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นชาวจีนเเต่โบราณ
วันนี้ ๔ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกับ ผู็อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และ ประธานชุมชน ชมรมต่างๆ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี “ไหว้พระจันทร์” หรือ” จงชิว” ถือเป็นประเพณีโบราณของชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการปฎิบัติสืบทอดกันมานาน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน๘ ของทุกปีสำหรับปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระจัทร์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในการธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณ๊ที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่ลูกหลานชาวจีนภูเก็ตได้อย่างมั่นคงเเละยาวนาน โดยการนำเสนอของมงคลต่างๆ มาจัดโต๊ะไหว้ อาทิ ส้ม กล้วย สัปะรด องุ่น นอกจากนี้ ยังมีถั่วต้ม เผือกต้ม แห้วต้ม และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ ขนมไหว้พระจันทร์ หรือ ขนมเเห่งความสามัคคี ขนมแห่งความกลมเกลียวในครอบครัว กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงวัฒนธรรมบนเวที นิทรรศการประวัติวันไหว้พระจันทร์ กิจกรรมการทายปัญหาด้านวัฒนธรรม สาธิตพิธีไหว้พระจันทร์โดยทีมงานศาลเจ้าจุ๊ยตูยเต้าโบเก้ง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมพับกระดาษกิ้ม เพื่อส่งเสริมให้ลูกกหลานชาวภูเก็ตได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจ ในมรดกทางวัฒนะรรมที่ดีงามของชาวจีนภูเก็ต อันจะนำไปสู๋การสืบทอดสู่ลูกหลานได้อย่างแท้จริง

ชัยมงคล หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.ประชาไท จ.ภูเก็ต

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959