ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65 มอบความสุขให้ทุกท่าน เน้นกิจกรรมวัฒนธรรมไทย แฝงความร่วมสมัยไทยนิยมให้ใด้ฉลองในช่วงสงกรานต์อย่างแท้จริง พร้อมกัน 3 สาขา ในเครือเซ็นทรัลจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สาขาเวสต์เกต, แจ้งวัฒนะ และ รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันนี้ -18 เม. ย.65 กรุงเทพฯ

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทรัลฯ รวม 35 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65 ส่งเสริมเสน่ห์ด้านต่างๆของจังหวัดนนทบุรี พร้อมกัน 3 สาขา ในเครือเซ็นทรัลจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สาขาเวสต์เกต, เเจ้งวัฒนะ และ รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันนี้- 18 เม ย 65 บริเวณ ชั้น 1

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

 สำหรับงาน สงกรานต์ เสน่ห์นนท์ 65 จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นเสน่ห์ ด้านต่างๆของจังหวัดนนทบุรีในด้าน แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม พืชผลผลิตทางการเกษตร อาหารและสินค้าแปรรูปประจำถิ่นและ ธุรกิจทางการค้า กระตุ้นการท่องเที่ยวแบบข้ามภูมิภาค (Coss-region) โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว สร้าง Tourism Muliplier เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65
เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไห้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้น สร้างรายได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และได้มีโอกาสขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนส่งเสริม Local pride และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่น

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

โดยปีนี้ เป็นการจัดงานวิถีใหม่ ฉลองสงกรานต์แบบไม่เปียก ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังโควิด-19 ภายใด้มีมาตรการป้องกันเชิงรุกขั้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาค มั่นใจ Safe Plus+”เพื่อให้ศูนย์การค้าของเราเป็นสถานที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับทุกคน รองรับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย และพักผ่อนช่วงวันหยุดยาว สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การถ่ายภาพที่ระลึก เจดีย์เอียงจำลองขนาดใหญ่ ที่สามารถพาน้องๆ มาก่อกองทรายได้ และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปจาก 9 วัด เก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ พันธมิตร จัดงาน สงกรานต์เสน่ห์นนท์ 65

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี, คุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ Regionv General Manager บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณนันทพร เทพเทวิน Head of Region Marketing บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณกมลวัฒน์ ตุลยสุวรรณ ประธาน YEC  Nonthaburi, คุณปัทมาภรณ์ ถนอมปัญญารักษ์ รองเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนนทบุรี และคุณอาชวิณ ภัทรสถาพรกุล รองเลขาธิการหอการค้า จังหวัดนนทบุรี ร่วมงาน ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 บริเวณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต

กาญจนา  สุภารมย์  สมศักดิ์ หิรัญรุ่ง เบนซิน จองสี นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959