ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ วันอังคารที่ 22 ส.ค.2560 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ/รองเลขาธิการฯ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ/รองเหรัญญิกฯ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,098 ชุด พร้อม มอบเงินค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 15,000 บาท แก่ผู้ประสบอุทกภัย(เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล) ณ (1) บ้านขัวสูงสวรรค์ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส (2) บ้านท่าเยี่ยม ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส (3) บ้านศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส (4) วัดจอมแจ้ง บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมีคุณยุทธสันติ ศิริพงศ์สิน ประธานกรรมการ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีแจกจ่ายในครั้งนี้ โดยความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯจาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ เจ้าหน้าที่บริหารฯ พนักงานฯ และอาสาสมัครฯ (ภาพ-ข่าว เปิ้ล&ดีส เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ สายด่วน1418

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959