ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

แถลงข่าว การประกวดนางสาวอยุธยา “miss Ayutthaya”ที่ ชั้น1 เดอะ สกาย อยุธยา เมื่อเวลา 13.00น. นาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาเป็นประธานแถลงข่าว การประกวดนางสาวอยุธยา “miss Ayutthaya”ที่ ชั้น1 เดอะ สกาย อยุธยาโดยมีคนเข้าร่วมประกวดจำนวน 23 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดงานอย่ายศยิ่งฟ้าอย่ามาดกโลกประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 ธันวาคม 2561 พระนครศรีอยุธยาในการจัดงานประกาศให้มีการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นตัวแทนด้านการส่งเสริมความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไทยและเมืองแห่งประวัติศาสความเป็นมาของชาติไทย

วัตถุประสงค์ในการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกสตรีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีความสวยงาม และมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “miss Ayutthaya “ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และช่วยงานสาธารณกุศลต่างๆโดยจังหวัดกำหนดไว้1ปีและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959