ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ปตอ.พัน 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะได้ลงเรือตรวจสถานการณ์น้ำริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมาขึ้นท่าเทียบเรือวัดสลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณวัดสลักเหนือ และรับฟังแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ขอบคุณ ปชส.นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959