ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561  ณ.กองทุนหมู่บ้านทุ่งมหาศาล หมู่ที่ 10 บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธุ์  ตันยูวรรธนะ)พร้อมคณะ ให้การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองกุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  นาย ธัชชัย สีสุวรรณ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะ ตลอดจนส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชน ให้การต้อนรับ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมขนเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ท่านรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ และรัฐมนตรีฯและคณะตรวจเยี่ยมชมร้านค้าชุมชน ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านทุ่งมหาศาล หมู่ 10 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

หลังจากนั้น รัฐมนตรีฯและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักศิล5 ธรรมนูญพระสงฆ์ ณ.วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรเป็นลำดับต่อไป

ป้อม จันทรังษ์ นสพ.ประชาไท รายงาน

CR:ภาพ จ่าปุ๊

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959