ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์  เป็นประเพณีที่สร้างความสามัคคี ในกลุ่มชน ในอันที่จะร่วมกันนำเอาวัสดุข้าว ของต่าง ๆ มาร่วมทำบุญ เมื่อเสร็จและถวายเป็นพุทธบูชาก็แบ่งปันกันไปรับประทานเพื่อความเป็นศิริ มงคล ที่มาของประเพณีกวนข้าวทิพย์ สืบสานประเพณีไทย

 พระครูเกษมพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะอำเภออุทัย เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีกวนข้าวทิพย์  พระมหาประเมิน ฐิตคุโณ เจ้าอาวาส วัดเทพกุญชร  ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงค์ รวมกับประชาชนในพื้นที่รวม จัดงานสืบสานประเพณีไทย กวนข้าวทิพย์ ข้าวมธุปายาส ที่วัดมีประชาชนรวมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีกวนข้าวทิพย์ ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณี สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ เหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ สำหรับปีนี้ได้จัดขึ้น ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 7 ไดีมีเข้ารวมพิธี โดยแต่งชุดไทยมีนางฟ้า โดยนำเด็กตัวเล็กๆ มาเข้ารวมสร้างประทับใจด้วยความหน้ารัก ส่วนเทวดา เป็นกำนันผู้ใหญ่ได้แต่งตัว มีชาวบ้าน รำนำหน้าขบวน อย่างสวยงามแบบไทยๆ

เช่นเดียวกับ วัดคานหาม ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทย วิสาขบูชา กวนข้าวทิพย์

โดยมี นางสุวิมล  พันธ์เจริญวรกุล อดีต สส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านได้มารวมตัวกันที่วัด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ ทำข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส นี้เชื่อกันว่า

เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำ และผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจาโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล อยู่เย็นเป็นสุข ตามความเชื้อของคนโบราณ.

ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา.081-875-6403

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959