ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปานเจริญการช่าง 2020 เราสร้างสรรค์ผลงานด้วยประสบการณ์และหัวใจ ปานเจริญการช่าง เรามีให้ท่านมากกว่าความแรง นั่นคือ ความแข็งแกร่ง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ด้วยประสบการอันยาวนาน ในการเล่น รถเกี่ยว มากกว่า 30 ปี เราจึงรู้สภาพการใช้งานจริง เรามีทีมช่างที่ชำนาญงาน เรารู้ถึง สภาพการใช้งาน ในพื้นที่ต่างๆ

จึงสร้างรถให้มีความแข็งแรง เพื่อรองรับการใช้งานที่แสนโหด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หล่ม พื้นที่แห้ง เพราะรถเกี่ยวข้าวไม่สมารถที่จะเลือกพื้นที่ทำงานได้ ต้องทำงานได้ทุกพื้นที่ ที่มีข้าวให้เกี่ยว จึงต้องมีความแข็งแกร่ง และมีความแข็งแรง เพราะรถเกี่ยวข้าวนั้นมีราคาค่อนข้างสูง

เพราะฉะนั้น จะมีแต่ความแรงอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีความคงทนถาวร เพื่อการคุ้มทุน และผลกำไรในการเล่นรถเกี่ยว ในอนาคตถ้า จะขาย หรือ เปลี่ยนใหม่ ก็จะได้ราคาที่สูง ๆๆๆๆๆ

ปานเจริญการช่าง รถเกี่ยวข้าวรุ่น ปานเจริญการช่าง 2555 ได้รับการทดสอบสมรรถนะ ด้านความสูญเสีย การเพาะปลูก 2555/56 พบว่ามีความสูญเสียโดยรวม ไม่กินร้อยละ 3 ตามผลการทดสอบ เลขที่ 17/255 ออกโดยศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลการเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวทางมหาวิทยาลัยขอแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินิต ชินสุวรรณ (ผู้อำนวยการ) และ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959