ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กำหนดการ กิจกรรม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  สำนักงาน ชลประทาน ที่ 11 กรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานผ่ายบำรุงรักษา ได้ทำการเปิดกิจกรรม Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ร่วมกับ นายธนิต สุขทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์ นางสาวปรียา สุขทอง กำนันตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ทาง อบต. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ ปัญหา ประตูน้ำ ระหว่างคลองบางตะไนย์ และคลองพระอุดม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดต่อกัน ได้ชำรุดเสียหาย จึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของกรมชลประทาน มาดูแล หาทางซ่อมแซม

และเรื่องเกี่ยวกับ แรงงาน ของบางตะไนย์ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ มีปัญหาการว่างงาน จึงมีหน่วยงานต่างๆ ได้มาเปิดรับสมัครงาน และชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครงาน ที่จุดบริการ ที่วัดตาล อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางตะไนย์ จ.นนทบุรี

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959