ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.40 น. ณ.วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี ผ.ศ.ด.ร.รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นาย รวีโรจน์ สองศรี หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายวิเศษ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลกำแพงเพชร นาย คมกฤษ ศิริยุทธแสนยากรโยธาจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน

คอยต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ

นายธัชชัย สีสุวรรณ กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) และคณะในการตรวจเยี่ยมตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบ ธรรมนูญพระสงฆ์

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้กล่าวการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย.ใช้ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบและกล่าวชื่นชม คณะกำแพงเพชร ที่คอยมาต้อนรับก่อนออกตรวจเยี่ยม หมู่บ้านรักษาศีลห้าพบประพูดคุยกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และประชาชนเยี่ยมชมสินค้าและบูธนิทัศน์การภาคีและหน่วยงานในบริเวณลานวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 16.00 น. รัฐมนตรีและคณะได้เดินทางกลับ

พงศภัค มั่นดี ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959